Konceptutveckling 

Hur arbetar ni med att lyfta kundupplevelsen? Hur skiljer ni er mot era konkurrenter? Vad förväntar sig era kunder av er? Vad har ni för mål framåt?
 
Vi på Avensia kartlägger er kommersiella kraft och leverans kring hela kundupplevelsen. Genom att konkretisera era mål och insikter utifrån vad era kunder verkligen tycker och säger genomför vi en kreativ simulering av ert upplevelsekoncept och utvärderar dessa drivkrafter baserat på kund- och affärsnytta.
 
Utifrån kommersiellt värde och prioriteringar tar vi sedan fram en insiktsdriven, strategisk och taktisk handlingsplan för vidare konceptutveckling för företaget.
 
För att kunna erbjuda er den bästa vägledningen behöver vi förstå ert nuläge. Detta gör vi under en kartläggning där vi lägger alla korten på bordet när det gäller era utmaningar, ambitioner framåt samt era kunders förväntningar på er.  Målet med kartläggningen är att summera slutsatser, konkretisera viljeinriktning och definiera krav framåt.
 

I detta tjänsteerbjudande ingår:

• En dokumenterad behovsinventering för att fastställa
uppdraget
• Genomförande av kundundersökning, Mystery shopping etc.
(kopplat till behov)
• Förberedande, facilitering och dokumentation av workshops
• Summering av strategisk och taktisk roadmap
• Slutrapport
 
Vi skräddarsyr även analyser och workshops helt enligt era behov och önskemål