Kartläggning av kunderbjudande

Vi lever i en värld med global tillgänglighet av produkter och tjänster. Ett massivt överutbud råder och företags existensberättigande utmanas hårt. Den digitala transformationen som
ger upphov till mördande konkurrens, ständig förändring och nya konsumtionsbeteenden fungerar som en katalysator till det radikala handelsskifte som råder. Produkt och pris som konkurrensmedel räcker inte längre för att vinna kunden. Den som inte på ett kundcentriskt sätt löpande utvecklar sitt kunderbjudande kommer att förlora.
 

Kundupplevelsen driver lojalitet

Det finns inga genvägar till lojala kunder. Det handlar om att göra jobbet genuint och insiktsdrivet – på alla nivåer, hela vägen, hela tiden. Det är kundupplevelsen som driver lojalitet. Vi kallar det för Relationsskapande handel. Avensia hjälper er i alla steg för att nå ökad konkurrenskraft och nöjdare kunder, från att hitta rätt strategi, organisation och tekniska komponenter, till genomförande.
 
För att kunna ge den bästa vägledningen till ert företag gällande kundupplevelsen och ert lojalitetsarbete behöver vi förstå ert nuläge, er organisation, era utmaningar, era ambitioner framåt samt era kunders förväntningar på er. Den informationen tar vi fram tillsammans med er, i en Discovery-workshop.
 

Med informationen från workshopen kan vi tillhandahålla:

• Slutsatser kring nuläge och strategiska mål samt GAP- analys däremellan
• Kartläggning av er leveransförmåga kring Relationsskapande handel
• Övergripande roadmap för verksamheten i stort och för den digitala utvecklingen
• Strategisk rekommendation för att säkerställa framgångsrik leverans och genomförande
• Plan och upplägg för nästa steg i förändringsarbete
 
Vi skräddarsyr även analyser och workshops helt enligt era behov och önskemål