Mystery shopping

Det handlar inte bara om teknik, prestanda och flashiga funktioner på siten. Det är viktigt att man förstår hur kunden ser på helhetsupplevelsen vid ett köp. Som företag måste man därför säkerställa att alla interaktionspunkter, från produktkort, relevans
och kundservice till paketering, leverans och mottagande fungerar och hänger ihop.
 
Vi genomför Mystery Shopping i er e-handel i rollen som kund samtidigt som vi belyser detaljer i kundresan med vår expertkunskap.
 
Målet är att ge er en samlad, objektiv bild av er leveransförmåga, och att lista konkreta, taktiska och strategiska åtgärder som kommer att förbättra kundupplevelsen.
 

I detta tjänsteerbjudande ingår:

• Genomförande av kundresor
• Visuell sammanställning av kontaktpunkter
• Benchmark gentemot konkurrenter
• Väl dokumenterade analyser, slutsatser och rekommendationer kring förbättringsområden
• Plan och upplägg för nästa steg i förändringsarbetet