CX och Loyalty - utvärdering

Alla bolag har behov av att utveckla och stärka relationen med sina befintliga kunder. Detta gäller oavsett om man har ett lojalitetkoncept eller annan form av incitamentsprogram. Om inte du vårdar relationen med dina kunder kommer någon annan att göra det.
 
Som oberoende expert inom området hjälper vi dig (kvalitativt och kvantitativt) att belysa
engagemang och lönsamhet på er kundplattform, ert kunderbjudande och leveransförmåga.
Målet är att summera slutsatser, konkretisera förbättringsåtgärder och definiera krav framåt med syfte att stärka era kundrelationer.
 

I detta tjänsteerbjudande ingår:

• Lönsamhetsanalys av er kundplattform – segment, tillväxt, migration m.m.
• Genomlysning av ert relationsskapande kunderbjudande– kommunikation, kommersiell styrka och effektivitetsgrad.
• Kvalitativ SWOT-analys kring er leveransförmåga
• Benchmarking gentemot andra aktörer
• Rekommendationer framåt och förbättringsåtgärder för att uppnå ökad kundlojalitet
• Strategiska rekommendationer för att säkerställa framgångsrik leverans och genomförande
• Plan och upplägg för nästa steg i utvecklingsarbetet
 
Vi skräddarsyr även denna tjänst helt enligt ert företags specifika förutsättningar och behov.