Kundundersökningar

.
Vad är era utmaningar? Vilka kommersiella satsningsområden står i fokus? Vad utmärker er jämfört med era konkurrenter? Genom att ta tempen på vad era kunder tycker och faktiskt gör, så skapar ni en ökad kunskap om deras behov och förväntningar på er. Med dessa insikter får ni rätt underlag för att kunna fatta både strategiska och taktiska beslut kring utvecklingen av företagets kunderbjudande.
 

Vi genomför olika typer av kundundersökningar, till exempel:

• Mätning av varumärkeskraft, attityder och preferenser
• Analyser av köpbeteende
• Undersökningar kring specifika områden, t. ex. kundservice, kommunikation och kundklubb
• Crowdsourcing för att kommersiellt trycktesta koncept, kunderbjudande eller kundupplevelse
• Löpande kundundersökningar - för att ta tempen kontinuerligt och ta fram olika kundnöjdhets-KPI:er
 

I detta tjänsteerbjudande ingår:

• En behovsinventering, sammanfattning av målen och en planering utifrån dessa
• Framtagning av metodik
• Sammansättning av frågeformulär
• Uppsättning av formulär och konfigurering
• Framtagning av målgrupp och distribution
• Analys, slutsatser och rekommendationer framåt
 
Vi skräddarsyr även analyser och workshops helt enligt era önskemål.