Kundresan - ett ovärderlig verktyg för att förstå kunden

En kundresa är en visualisering av kundens interaktioner med ett företag i kronologisk ordning. Kundresan är ett ovärderligt verktyg som beskriver kundens behov, beteende, drivkrafter, förväntningar och problem under olika faser. Genom att kartlägga de olika processerna som kunden går igenom, såsom köpprocessen eller att bli medlem i en kundklubb, ökar förståelsen för kunden och man kan göra en handlingsplan för vilka områden som ska förbättras, utvecklas och optimeras.
 
Med utgångspunkt i ert nuläge, era förutsättningar och behov hjälper vi er att konkretisera kompletta omnikanala kundresor. Med dessa som utgångspunkt får vi en holistisk målbild och kan göra en kravställning kring kundresans olika komponenter, dvs. primära kanaler, kommunikationsflöden, interaktionspunkter och önskad kundupplevelse.
 

I detta tjänsteerbjudande ingår:

• En behovsinventering, sammanfattning av målen och en
planering utifrån dessa
• Sammanställning av uppdraget genom kundinsikter, nyckeltal,
information och aktiviteter som ligger till grund för kundresan, ex.
via kundundersökning, dataanalys, intervjuer av stakeholders
• En kartläggning i form av flödeschema av kundresan med
situation, aktiviteter, problemområden och utvecklingsområden
• Beskrivning av kundresan genom ”storytelling” – en
pragmatisk och fördjupad förståelse för kundens interaktioner
med företaget
• Analys, slutsatser och rekommendationer framåt utifrån de
sammanställda kundresorna.
 
Vi skräddarsyr även analyser och workshops helt enligt era önskemål.