Hur mäter och förbättrar ni er kundupplevelse?

Vet ni vad era kunder tycker om sin köpupplevelse? Agerar ni utifrån dessa insikter? Att löpande lyssna på kunderna, mäta och agera för att förbättra dessa värden ger stora effekter på kundlojaliteten och därmed försäljningen. Riktigt nöjda kunder blir era ambassadörer och är villiga att rekommendera era produkter och tjänster vidare till vänner och kollegor. 

Vi samarbetar med QuickSearch, som levererar ett av marknadens ledande verktyg för NKI- och NPS-mätningar*, som ger ditt företag möjlighet att följa upp, analysera och agera på resultaten.  

För att konkretisera vad ditt företag kan vinna på att införa ett actionbaserat mätverktyg, erbjuder vi en förstudie, där vi utifrån ett expertperspektiv analyserar er förmåga att leverera kundupplevelser. Arbetet består av följande delar:

 • Nollmätning – vi genomför en nollmätning på ett representativt urval av era kunder, det  innebär att vi gör en första mätning för att utvinna en utgångspunkt och samlad input kring vad kunderna faktiskt tycker. Detta blir grunden för ev. vidare löpande mätningar och startskottet för det löpande förbättringsarbetet. 
 • Frågor – mätningen består av ett antal frågor kring Customer Experience Cycle (CEC) som kunderna får svara på kopplat till sin specifika kundupplevelse
 • Analys – insikterna från mätningen analyseras kvantitativt och kvalitativt
 • Benchmarking – resultatet jämförs gentemot index/genomsnitt
 • Slutsatser – sammanfattning av resultat, findings samt vilka konkreta effekter Avensia och Quicksearch kan hjälpa er att skapa på kort och längre sikt, genom strukturerad actionbaserad mätning av både extern och intern feedback.

  •  Externt
   • Lojalitet
   • Service
   • Försäljning

  • Internt
   • Engagemang
   • Effektivitet

Materialet levereras som rapport tillsammans med en muntlig presentation. Sammantaget ger detta er ett gediget beslutsunderlag kring införandet av Quicksearch för löpande actionbaserad feedbackmätning.

*NKI och NPS: I en enkel NKI-undersökning mäter du om kunden är nöjd och i en NPS-undersökning mäter du även lojalitet och viljan att rekommendera en produkt, tjänst, service till en bekant eller kollega. Läs mer om skillnaderna mellan NKI och NPS här.