Med rätt kombination av verktyg, kunskap och processer, kan du förenkla ett till synes komplext område. Med ett system som lagrar all produktinformation på ett ställe, och rätt kompetens genom hela värdekedjan, kan hanteringen av produktdata underlättas och effektiviseras.

Optimera hanteringen av produktinformation

Digital transformation har ingen slutdestination, konsumenternas förväntningar förändras ständigt. Det släpps hela tiden ny teknik och möjligheter att optimera sina system. Svårigheten är att veta vilken av alla möjligheter som gynnar just ditt företag mest. Avensias rådgivare har koll på de senaste trenderna och ny teknik och kan ge dig konkreta råd och handlingsplaner för att optimera din affär. Under en optimeringssession kan vi ge dig:

Inspiration: 

  • Ny teknik
  • Referenscase och siffror
  • Benchmarking - hur andra arbetar för att vara effektiva

Rekommendationer: 

  • Förslag på ökad och förbättrad automation 
  • Förslag på nya work flows och processer, t.ex. media-hantering
  • Förslag på nyrekryteringar eller utbildning av personal

Vi skräddarsyr även analyser och kartläggningar helt efter era behov