Med rätt kombination av verktyg, kunskap och processer, kan du förenkla ett till synes komplext område. Med ett system som lagrar all produktinformation på ett enda ställe, kan hanteringen av produktdata underlättas och effektiviseras. Men det krävs mer än ett verktyg för att informationshanteringen skall flyta på genom organisationen och ut i alla kanaler på rätt sätt. 

 

Hälsokontroll - hantering av produktinformation

En hälsokontroll är en analys av framdriften i ert arbete med produktinformation, där vi ser till att inget sitter i vägen i ert system, och hindrar företaget att nå de mål som ni har satt, eller som vi har satt upp tillsammans. Det kan handla om uppsättningen av systemet, kategoriseringar och flöden eller om organisation, kompetenser och roller,  som är en viktig förutsättning för effektiva arbetsprocesser. Vår kompetens och vårt erbjudande omfattar hela värdekedjan, från producent till konsument.

Under en hälsokontroll tittar vi på: 

  • Om ni har nått de ursprungliga målen
  • Om ni har satt nya mål
  • Produktivitet
  • Ny organisation och/eller kompetenser

Med ovan information, kan vi tillhandahålla följande: 

  • En marknadsmodell anpassad efter nya krav
  • En analys av arbetsprocesser och en kartläggning av utmaningar
  • Rekommendationer för kortsiktiga och långsiktiga åtgärder, strategiska och tekniska 
  • Rekommendationer för införande av automationen

Vi skräddarsyr även analyser och kartläggningar helt efter era behov