Strategisk rådgivning - digitala marknadsplatser

Marknadsplatser är den nya e-handeln. Hur ser er marknadsplats-strategi ut?

Är er strategi rent defensiv och går ut på att motverka de negativa effekterna av att kunder rör sig från fysisk och traditionell digital handel till marknadsplatser? Eller har ni egna varumärken som med fördel skulle kunna säljas i ytterligare en kanal? Men vilka marknadsplatser skulle i så fall vara aktuella och vad bör ni tänka på innan ni bestämmer er? 

Avensia ser marknadsplatser som en naturlig utveckling av e-handel.

tobias-advisor Vi har erfarenhet av att etablera företag på större och mindre marknadsplatser, liksom att etablera kund-unika marknadsplatser.

Om ni inte har en uttalad tanke och strategi, kan vi snabbt hjälpa er att få både kunskapen och strukturen på plats, för att kunna använda marknadsplatser på bästa sätt, både på kort och lång sikt.

   

Vad ingår i vårt tjänsteerbjudande?

Vi genomför övergripande analyser och tar fram strategi, samt genomför operativ exekvering. För att kunna göra hjälpa er med en marknadsplatsstrategi behöver vi förstå ert företag och de förutsättningar som finns att jobba med och era specifika behov. Har ni redan gjort ett arbete och bara vill ha hjälp med exekvering kan vi hjälpa er med det. Har ni bara en idé om att marknadsplatser kan vara intressant för er, så börjar vi där. Målet är alltid att ni snabbt ska få ett värde.

amazon-hero

Övergripande analys och strategi:

 • Marknadsplatsernas påverkan på maktbalansen i värdekedjan i företagets bransch
 • Defensiv strategi – Hur minska negativ påverkan från marknadsplatser
 • Offensiv strategi - Produkter/kategorier/varumärken som kan lämpa sig för marknadsplatsförsäljning
 • Offensiv strategi - Relevanta marknadsplatser för sagda produkter/kategorier/varumärken
 • Aggressiv strategi - Förutsättningar för att skapa egen marknadsplats för bransch/kategorier
 • Skapande av handlingsplaner för lansering på eller skapande av egen marknadsplats

Operativt arbete och exekvering:  

 • Sätta de interna förutsättningarna, såsom organisation, kunskap och system för effektiv och lönsam försäljning på marknadsplatser
 • Avtalsförhandlingar och dialog med valda/relevanta marknadsplatser
 • Utbildning av personal, sättande av rutiner och lönsamhetsanalys
 • Lansering på marknadsplatser och löpande optimering

Vi skräddarsyr även analyser och rekommendationer efter ditt företags specifika behov

Tjänster:

 • Övergripande analys och strategisk plan
 • Operativt arbete och exekvering

Strategisk rådgivning


Hur ska man hantera Amazons intåg i Sverige?

Vår seniora handelsrådgivare delar sina tankar och råd kring hur man bör tänka och agera.

Amazon interview-swedish


Eller se 5 klipp som svarar på 5 specifika frågor ›