Hälsokontroll för B2B e-handel

På Avensia har vi lång erfarenhet av att hjälpa våra kunder att driva e-handel. Allt ifrån att hjälpa dem att skapa en hållbar och exekverbar strategi för digitala kanaler till att förvalta tekniska lösningar som driver försäljning. 

Med över tusen års samlad e-handelserfarenhet från över hundra kunder har vi sett det mesta i form av vanliga fallgropar, konverteringshöjare, trafikskapare och framgångsrika koncept. Vi kan med rätt information identifiera flaskhalsar och rekommendera rätt väg framåt för att ditt företag ska nå dit du vill med e-handeln.   

 

Vad är en Hälsokontroll för B2B-handel?  

Under en Hälsokontroll gör vi en 360-graders analys av er nuvarande e-handel. Vi samlar information, analyserar, drar slutsatser och rekommenderar förändringar som vi tror kommer hjälpa er att driva en ännu mer lönsam försäljningskanal.

Exempel på aktiviteter: 

 • Heuristisk siteanalys – Som e-handelsansvarig är det oundvikligt att man blir hemmablind. Man vänjer sig vid sajten man ser varje dag. Vi från Avensia kan komma in med fräscha ögon och utvärdera e-handelsplatsen från ett kundperspektiv. Vad finns det för onödiga trösklar för att genomföra ett köp? Vad upplevs som potentiellt förvirrande? Finns det andra och smidigare sätt för kunden att lyckas genomföra en transaktion? Vilka möjligheter att driva konvertering och snittorder missar vi idag?  
 • KPI-analys och benchmarking  Vi analyserar era metoder för att mäta framgång för e-handeln idag. Vi kan utvärdera utfall och kanske ibland utmana de mål ni har satt. Vi kan hjälpa er att definiera och särskilja mellan produkt- och effektmål och primära och sekundära syften. Vi kan titta på ledande och släpande KPI:er, effektkartläggning och hjälpa er att skapa en KPI-baserad e-handelsstrategi.  
 • Laddtidsanalys – Snabbhet konverterar. Laddtid kan mätas rent tekniskt, men det enda som egentligen spelar roll är den upplevda laddtiden. Förutom den givna tekniska analysen gör vi en side-by-side-jämförelse mellan er och en högpresterande e-handelsplats, och ger er förslag på förbättringar. 
 • UX-utvärdering – Vi analyserar responsivitet, läsbarhet, tillgänglighet, design alignment, texttonalitet, call-to-action-prioritering, designkonsekvens på sajten, designkonsekvens med övriga varumärket och andra (ibland rätt subjektiva) utmaningar med användarupplevelser inom e-handel. 
 • Google Analytics-setup - Kontroll av uppsättning av Google Analytics Enhanced  EcommerceDet är sällan som en implementationen är helt korrekt, och om vi mäter fel, har för litet urval eller inte samlar in nödvändiga data så är vi, om inte blinda, så i alla fall lätt synskadade i vår e-handelsverksamhet.
 • SEO-analys – Vilka, om några, uppenbara gap finns i er sökmotoroptimering på sajten? Är den rent tekniska uppsättningen god? Finns hygienfaktorer som metabeskrivningar och kanoniska länkar på plats? Har innehållet blivit optimerat för era kunders vanligaste sökfraser? Vilka sökfraser optimerar era konkurrenter på? Hur rankar ni för dessa?
 • Roller & processer  Vem gör vad hos er för att optimera kundens köpresa? Hur ser rollerna och rapporteringsvägar ut? Är de tydliga? Hur gör andra företag för att få till effektiva interna processer för e-handel?
 • Mottagande i kundtjänst – För att analysera kvaliteten tar vi några gånger kontakt med kundtjänst och ställer e-handelsrelaterade frågor. Vi kontaktar kundtjänst i de kanaler som står till buds och ger en samlad bedömning av svarstider och bemötande. Detta görs bara med ditt uttryckliga godkännande. 
 • Funktionell benchmarking  Varför uppfinna hjulet på nytt? Vi kan titta på hur konkurrenter och B2B-bolag i andra branscher agerar online. Eller t.o.m. låna idéer som passar in på er verksamhet från rena B2C-företag. Vi vågar nästan garantera att det finns innehåll och funktionalitet därute som kan driva er försäljning online. 
 • Användarenkäter  Vi ställer några e-handelsrelaterade frågor till en del av era besökare  t.ex. om syftet med deras besök, om de lyckats uppfylla det syftet, vad de uppskattar mest och minst på sajten, och hur de skulle vilja förbättra sajten (som fritextsvar). Vi kan även samla in e-postadresser till respondenterna, med deras godkännande, för att ställa frågor till dem i samband med designval och framtida releaser.
 • Teknisk felsökning – Vi spindlar er e-handelssajt som kundanvändare för att hitta rena tekniska fel, som döda interna och externa länkar, redirect-loopar, alltför stora bilder, certifikatfel, kompabilitetsproblem, javascriptfel, et. cetera.