Med rätt kombination av verktyg, kunskap och processer, kan du förenkla ett till synes komplext område. Med ett system som lagrar all produktinformation på ett enda ställe, kan hanteringen av produktdata underlättas och effektiviseras.

Som oberoende handelsrådgivare inom PIM och informationshantering, hjälper Avensia till att hitta rätt bitar för just ditt pussel, och att sätta ihop det. Vi hjälper dig även att harmonisera din organisation när det gäller kompetenser och roller och genom att möjliggöra effektiva arbetsprocesser. Vår kompetens och vårt erbjudande omfattar hela värdekedjan, från producent till konsument.

 

Discovery-workshops 

För att kunna guida ditt företag på bästa sätt, behöver vi förstå det. Målet är att kunna bygga ett business case genom att definiera omfattning, budget och ROI.  I en discovery-workshop lägger vi alla korten på bordet kring:

 • Konsensus runt visioner och mål för informationshanteringen
 • Kortsiktig och långsiktig strategi
 • Organisation inklusive exempelvis produktutveckling, värdekedja, IT, marknadsföring och sälj
 • Nuvarande arbetssätt
 • Varumärken, sortiment och produktfamiljer
 • Process för skapandet av produkter
 • Lanseringsprocess
 • Interna överlämningar

Med ovan information kan vi leverera följande:

 • Högnivåanalys av organisationen och arbetssättet
 • Kartläggning av befintliga processen och en tänkbar framtida process
 • Övergripande handlingsplan (teknisk och organisatorisk) för hantering av produktdata
 • Rekommenderad marknadsmodell i relation till plattformsrekommendation
 • Strategiska rekommendationer för att säkerställa en lyckad implementation

Vi skräddarsyr även analyser och kartläggningar helt efter era behov